Polimerobeton

Beton polimerowy = POLIMEROBETON

CZYM JEST POLIMEROBETON ?

 

Polimerobeton zwany betonem żywicznym to kompozyt budowlany, odmiana betonu, w którym tradycyjne spoiwo – cement, zastąpione zostało w całości poprzez żywice polimerowe chemoutwardzalne wraz wypełniaczem: mieszanka piaskowo – żwirowo i mączka kwarcowa.

Spoiwo polimerobetonu decyduje w pierwszym rzędzie o poprawie wytrzymałości względem zwykłego betonu, w szczególności o chemo-odporności. W polimerobetonie wyeliminowano najsłabszą część standardowego betonu – hydrauliczne spoiwo mineralne.

 

Jako spoiwa w polimerobetonach używane są najczęściej żywice poliestrowe, ze względu na dość przyzwoite parametry wytrzymałościowe i odpornościowe, a także łatwe przetwórstwo i relatywnie niską cenę. 

 

My badaliśmy i posiadamy gotowe rozwiązania również z innymi żywicami polimerowymi np. epoksydowymi, poliuretanowymi i winyloestrowymi, w związku z tym posiadamy wiedzę na temat możliwości zoptymalizowania parametrów fizyko-mechanicznych i cenowy co może być dla Państwa pewnym know how i stworzyć przewagę konkurencyjną na rynku. 

Podobnie sytuacja wygląda z dodatkami mineralnymi, generalnie wszyscy producenci wyrobów stosują podobną nieznacznie różniącą się recepturę, my jesteśmy w stanie zaoferować technologię dużo bardziej nowocześniejszą i bardziej ekologiczną np. z wykorzystaniem odpadów spalania w elektrowniach, siarki czy innych przedmiotów objętych procedura recyklingu (możliwość dofinansowania lub nawet dopłat ze strony producentów odpadów).
Dodatkowo warto zaznaczyć iż polimerobeton może być wykonany w różnych kolorach, a także z efektem odblaskowym (np. ekrany akustyczne, mała architektura, czy gzymsy wiaduktów z ograniczoną wysokością przejazdu – tak aby kierowca był ostrzeżony o niebezpieczeństwie), fluorescencyjnym czy też z diodami.

Właściwości:

-          odporność chemiczna

-          wysoka wytrzymałość mechaniczna

-          długowieczność

-          odporne na UV

-          trudnopalne

-          mrozoodporność

-          izolator cieplny i elektryczny

-          proekologiczność (łatwy recykling)

-          łatwa obróbka

Zapraszamy do zapoznania się z parametrami fizyko – mechanicznymi naszych wyrobów z polimerobetonu.