Kontakt

Ankra | Kompozyty
Innowacyjne kompozyty w budownictwie i górnictwie

 

ANKRA Sp.zo.o.

Siedziba: 41-800 Zabrze, ul. Zaolziańska 11

 

Zakład Produkcyjny: 44-109 Gliwice, ul. Mechaników 9

 

tel/fax: +48 32 734 57 86

Wyświetl większą mapę

 

Księgowość, Kadry: 41-800 Zabrze, ul. Zaolziańska 11

tel/fax: +48 32 775 69 70


Wyświetl większą mapę 

e-mail:
biuro@ankrakompozyty.pl

internet:

www.ankrakompozyty.pl