DESKA GZYMSOWA POLIMEROBETONOWA POLIAN

BUDOWNICTWO i INFRASTRUKTURA » DESKA GZYMSOWA POLIMEROBETONOWA POLIAN

Deska gzymsowa POLIAN wykonana jest z innowacyjnej mieszanki polimerobetonowej,

 

Zasadnicza różnica pomiędzy dwoma oferowanymi rodzajami desek:

Deska gzymsowa POLIAN STANDARD – gęstość ~2300kg/m3

Deska gzymsowa POLIAN LIGHT – gęstość ~1300kg/m3


 

PARAMETRY FIZYKO-MECHANICZNE:  DESKA GZYMSOWA "POLIAN" STANDARD i LIGHT:

 

Postać fizyczna, barwa, zapach

Element  polimerobetonowy, monolityczny wykończony dekoracyjnie w kolorze wg. zamówienia, bez wyraźnego zapachu

Surowiec

Kruszywa, wypełniacze, żywica polimerowa

Klasyfikacja wyrobu

PKWiU: 26.61.12-40.39, PCN:            6810 19 31 0      

Wyrób spełnia ogólne wymagania zawarte w

PN-EN 13369:2004

Kształt

Wg. rysunku nr1

Temperatura destrukcji

Powyżej 140 °C

Maksymalna temperatura stosowania

Do +90°C

Minimalna temperatura stosowania

do –60°C

Długość

1000mm

Szerokość

600mm

Grubość

40mm

Odchyłki długości elementu

≤3mm wg. PN-B-11213:1997

Odchyłki innych niż długość wymiarów elementów 

≤2mm wg. PN-B-11213:1997

Odchyłki prostoliniowości

≤2mm, ≤1/500 długości wg. PN-B-11213:1997

Odchyłki skręcania przekroju mierzone wzajemnie przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju

≤2mm, ≤1/500 długości wg. PN-B-11213:1997

Równość powierzchni (szczerby i uszkodzenia powierzchni elementów widocznych po wbudowaniu nie większe niż)

≤1mm wg. PN-B-11213:1997

Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie

≥80 MPa wg. PN-EN 12390-2:2001

                         PN-EN 12390-3:2002

Wytrzymałość gwarantowana na rozciąganie przy zginaniu

≥20 MPa wg. PN-EN 12390-5:2001

Nasiąkliwość

≤0,25% wg. PN-EN 13369:2005 zał. J

Stopień mrozoodporności

≥F 150 wg. Proc. IBDiM Nr PB/TB – 1/23:2005

Rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalnikach

W wodzie i rozpuszczalnikach nierozpuszczalny

Gęstość objętościowa

Standard ~2300 kg/m, Light ~1300 kg/m

Temperatura zapłonu

Nie dotyczy

Granice wybuchowości

Nie dotyczy

Temperatura samozapłonu

Nie dotyczy

Reaktywność

Stabilny

Właściwości korozyjne

Nie wykazuje właściwości korozyjnych

Odporność na kwasy

Bardzo wysoka

Odporność na zasady (w tym alkalia)

Bardzo wysoka